Obyvateľstvo obce

1113

obyvatelia

564

muži

549

ženy

171

Deti do 15 r.

669

Produktívni obyvatelia

273

Seniori nad 60 r.


Národnostné zloženie obyvateľstva

Slovenská národnosť 99%
Iná (maďarská, srbská) 1%

Rozloha

1770 ha

Rozloha obce


Nadmorská výška v okolí obce

210m n.m.

Malý Bahorec

291m n.m.

Hôrka (rozhľadňa)

617m n.m.

Žibrica