Základná škola
+421 37 7785033
Školská jedáleň
+421 37 7785057
Materská škola
+421 37 7785035
Pošta
+421 37 7785097
Potraviny Jednota Sokolníky
+421 37 7785043
Integrovaný záchranný systém
112
Polícia
158
Hasiči
150
Rýchla zdravotná pomoc
155