Zo zoborskej časti masívu lesný porast súvislo prechádza na svahy severne ležiacej Žibrice (617 m), ktorá je najvyšším vrchom regiónu. Zo zalesneného vrcholu, ktorý tvarom pripomína klobúk bez strechy, je veľmi obmedzený výhľad na Zobor. Krajina sa väčšmi otvára na nižšie položených lúkach v okolí sedla Pod Žibricou na západnom svahu kopca.

Nádherné lúky s bohatou vápnomilnou kvetenou sú súčasťou prírodnej rezervácie Žibrica.

Keď v júni do biela zakvitne lúčovka veľkokvetá (Orlaya grandiflora), lúka vyzerá, akoby ju prikryla snehová perina. Začiatkom leta kvitne vzácny hrachor benátsky (Lathyrus venetus), ktorý nerastie nikde inde na Slovensku. Faunu zastupuje približne tisícka druhov vrátane niektorých mediteránnych živočíchov. Od vrcholu Žibrice vybieha smerom na východ hrebeň Vápenníka (531 m) budovaný druhohornými vápencami. Na skrasovatenej plošine sa nachádza vchod do neprístupnej krasovej priepasti hlbokej 62 m. jej vstupnú časť tvorí jaskynný komín hlboký 40 m. V podzemí sa vyskytuje kvapľová výzdoba špecifickej žltej farby, pričom kvaple tvarom pripomínajú karfiol. V kameňolome pod Vápenníkom sa ťaží veľmi čistý vápenec vhodný na pálenie vápna. Prevažne vápencový je vrchol Kolíňanského (356 m), ktorý vybieha z masívu Žibrice hlboko do Nitrianskej pahorkatiny. Od pohoria ho oddeľuje široké sedlo, ktorým prechádza hlavná cesta vedúca z Nitry do Zlatých Moraviec a na Pohronie. Odlesnený vrchol izolovaného kopca poskytuje kruhový výhľad do okolia. Na jeho západných svahoch je veľký kameňolom na ťažbu vápenca. Jeho pozoruhodnosťou je výskyt krasových puklín. Východné svahy Kolíňanského vrchu pokrývajú vinice.

Informácie boli prebraté zo stránky NISYS.

Žibrica je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Chránená krajinná oblasť Ponitrie

je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Patrí do geomorfologických celkov Tribeč a Vtáčnik a zasahuje do okresov Nitra, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Vyhlásená bola v roku 1985 a má rozlohu 37 665 ha.

Keďže sa nachádza v dvoch rôznych orografických celkoch, tieto sa líšia geologickou stavbou, typológiou lesov, rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Prírodné hodnoty pohoria Tribeč chráni CHKO Ponitrie zasahujúca aj na územie susedného vulkanického pohoria Vtáčnik. Vyhlásili ju v roku 1985 na rozlohe 37 665 ha. Správa CHKO Ponitrie sídli v Nitre.

Aj keď je CHKO územne kompaktné, tvoria ho dve krajinársky odlišné časti. Severná časť sa rozprestiera na vulkanickom komplexe pohoria Vtáčnik. Okrem hustých bučín je zaujímavá bizarnými skalnými útvarmi. Najmohutnejšie bralá nachádzame v masíve Buchlova, Kláštorskej skale a najvyššom vrchu, ktorý dal meno celému pohoriu.

Južná časť CHKO v pohorí Tribeč je krajinársky odlišná a jej špecifikom sú početné skalky vyskytujúce sa najmä po okrajoch pohoria. Na niektorých stoja ruiny romantických hradov Gýmeš, Čierny hrad a Oponický hrad. O tom hrade sa našli svetoznáme knihy ktoré boi napísané ešte 11.storočí nášho letopočtu.

Hlavným predmetom ochrany CHKO Ponitrie sú súvislé lesné porasty a lokality s výskytom stepnej a lesostepnej flóry a fauny. Pekným príkladom je výslnná Zoborská lesostep.