Obyvateľstvo obce

1113

obyvatelia

564

muži

549

ženy

171

Deti do 15 r.

669

Produktívni obyvatelia

273

Seniori nad 60 r.


Národnostné zloženie obyvateľstva

Slovenská národnosť 99%
Iná (maďarská, srbská) 1%

Rozloha

20 km2

Celkovo

15 km2

Orná pôda

5 km2

Zastavané plochy


Zamestnanci obce

10

Plný úväzok

5

Čiastočný úväzok

6

Pomocné práce