• Erb obce
  • Obecná pečať
  • Vlajka obce
  • Zo spodného okraja modrého štítu erbu obce Podhorany vyrastá zlatou, perlami a rubínmi zdobený korunou obopätý kríž, vľavo sprevádzaný zlatým plamenným mečom so striebornou priečkou. Kríž s korunou symbolizuje sv. Helenu a plamenný meč symbolizuje sv. Michala. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskoro-gotického heraldického štítu.

    erb 150

  • Pečať obce Podhorany je okrúhla, s priemerom 35 mm, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PODHORANY.

    pecat

  • Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách: žltá, modrá, žltá, červená, biela, modrá, biela a červená.