Harmonogram zvozu odpadu

pre kalendárny rok 2016

ZMENY OD 01.01.2016

1. PLASTY – od 01.01.2016 sa spolu s plastom zbierajú kovové obaly a viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a džúsov. Pribudli zvozy plastov tak, aby frekvencia zvozu bola cca 1 krát za 4 týždne.

2. BIOODPAD – tento sa bude zbierať v období od začiatku marca do konca novembra a to 1 krát za 2 týždne. Zbierať sa bude iba z hnedých nádob. Nebudú sa vyvážať vrecia.

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU – ruší sa zber tohto druhu odpadu systémom “od domu k domu”, a to z bezpečnostných dôvodov. Tento odpad sa bude naďalej zbierať 2 krát za rok, na vopred určené miesto.


Harmonogram zvozu jednotlivých druhov odpadov

je k dispozícii tu