• Starostka obce

  Mgr. Magdaléna Bogyová

  viac info …

 • Obecné zastupiteľstvo

 • Komisie Obecného zastupiteľstva

  1. Komisia školstva, športu a kultúry
  2. Komisia verejného poriadku, priestupková a životného prostredia
  3. Komisia verejného záujmu a finančná

  detaily zloženia komisií …

 • Rada materskej školy

  Rada materskej školy Podhorany v zložení:

  viac info …

 • Rada základnej školy

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom.

  viac info …

 • Hlavný kontrolór obce

  Ing. Apolónia Bedeová

  Viac info …