Školstvo, šport a kultúra

Radoslav Benc (predseda)
Mgr. Ervín Weiss PhD.
Ing. Tibor Košťál

Verejný záujem a financie

Ing. Tibor Košťál (predseda)
Radoslav Benc
Jozef Bódi
Pavel Kováč

Verejný poriadok, priestupky a živ. prostredie

Pavel Kováč (predseda)
Vladimír Patrovič

Podhoranský spravodaj

Komisia školstva, športu a kultúry