Rada materskej školy v Podhoranoch

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zloženie rady materskej školy v Podhoranoch:

Predseda:
Mgr. Beata Berecová

Členovia:
Miroslava Bojsová
Bc. Gabriela Pánska
Viera Weissová
Pavel Kováč