Rada základnej školy v Podhoranoch

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Zloženie rady základnej školy v Podhoranoch:

Predseda:
Trímayová Katarína Mgr.

Podpredseda:
Gajdošová Jana

Členovia:
Balážiová Gabriela
Benc Radoslav
Mgr. Boszorádová Adela
Bódi Jozef
Brečová Lucia
Ing. Košťál Tibor
Tomaníkova Monika
Mgr. Weiss Ervín, PhD.