Mgr. Ervín Weiss PhD.

poslanec, zástupca starostky obce

Tel.: (123) 456-7890
Email: info@podhorany.sk

Jozef Bódi

Poslanec

Phone: (123) 456-7892
Email: info@podhorany.sk

Ing. Tibor Kosťál

Poslanec

Phone: (123) 456-7894
Email: info@podhorany.sk

Pavel Kováč

poslanec

Phone: (123) 456-7898
Email: info@podhorany.sk

doc. Ing. Marian Kučera PhD.

poslanec

Phone: (123) 456-7891
Email: info@podhorany.sk

Vladimír Patrovič

poslanec

Phone: (123) 456-7898
Email: info@podhorany.sk

Radoslav Benc

poslanec

Phone: (123) 456-7891
Email: info@podhorany.sk